lastic uit planten... een alternatieve oplossing?
Bioplastic versus traditioneel plastic... geen keuze tussen goed of slecht.
Biologisch afbreekbaar betekent niet dat je bet  zomaar kunt weggooien!

Bioplastic: een reëel alternatief

  • 7359
  • 39
  • 3.6
image description

Bioplastic is een plastic dat gedeeltelijk - en soms zelfs helemaal - uit hernieuwbare grondstoffen wordt gemaakt, zoals plantaardige olie, maïszetmeel, biomassa of microbiota, terwijl fossiele kunststoffen worden gemaakt uit petroleum (olie of gas). Sommige soorten bioplastic hebben precies dezelfde moleculaire structuur als fossiel plastic en hebben daardoor dezelfde eigenschappen. Andere soorten hebben heel andere eigenschappen, zoals biologische afbreekbaarheid, dat momenteel een hot topic is. Doordat bioplastic uit hernieuwbare bronnen wordt gewonnen, zijn we minder afhankelijk van olie en gas, de niet-duurzame bronnen.. Bovendien kan het materiaal zodanig worden geproduceerd dat het afbreekbaar is. Op dit moment is de productie van bioplastic helaas nog erg duur en is de voorraad hernieuwbare grondstoffen beperkt, zodat het slechts een klein onderdeel vormt van de kunststoffenindustrie.

Is bioplastic groener?

Veel mensen denken dat bioplastic duurzamer is dan plastic op gas- of oliebasis, omdat er minder fossiele brandstoffen worden gebruikt. Maar het omzetten van planten naar bruikbaar plastic is een ingewikkeld en energieslurpend proces. Vooral als je het vergelijkt met de efficiënte manier waarop traditioneel plastic tegenwoordig worden gemaakt. Bovendien wordt bij de productie van bioplastic nog altijd petroleum als energiebron gebruikt. Waarom? Ten eerste als bron van energie voor de brandstof van landbouwmachines, de irrigatie en het vervoer van de gewassen naar de fabrieken. Ten tweede voor de productie van meststoffen en pesticiden om de gewassen te verbouwen en beschermen. En ten slotte voor de grondstoffenverwerking en de productie van het bioplastic zelf. Daarnaast speelt er een ethische vraag: moet er waardevolle landbouwgrond worden gebruikt voor bioplastic in plaats van voedsel te verbouwen voor mensen en dieren? Het is dus nog niet zo eenvoudig te zeggen of bioplastic beter voor het milieu is of niet. Veel bedrijven zoeken daarom naar efficiënter manieren om bioplastic te produceren. En nu de wereldwijde oliereserves uitgeput raken en de olieprijs stijgt, moeten we zo snel mogelijk op zoek naar alternatieven voor fossiele brandstoffen.

Biologisch afbreekbaar plastic

Mensen denken vaak dat je bioplastic in de groenbak kunt gooien of - nog erger - als straatafval kunt weggooien. Maar niets is minder waar! Biologisch afbreekbaar plastic breekt voor een deel op natuurlijke wijze af door ontbinding en kan meestal gewoon op de composthoop worden gegooid. Maar dat geldt niet voor composteerbaar plastic. Composteerbaar plastic heeft veel meer hitte en vocht nodig om af te breken dan in de gemiddelde compostbak in de achtertuin wordt gegenereerd. Het moet daarom via de professionele composteerbedrijven of in verbrandingsovens worden verwerkt. Heb je geen geschikte recyclebak voor composteerbaar plastic, dan is het soms zelfs beter om het in de gewone afvalbak te gooien.

Een groeiende familie op de wereldmarkt

image description

Biologisch afbreekbaar bioplastic wordt gebruikt voor wegwerpartikelen, zoals verpakkingen en cateringartikelen (servies, bestek, bakken, schalen en rietjes). Ook wordt het vaak gebruikt voor zakken voor organisch afval, die samen met het voedsel of groene afval kunnen composteren. Sommige schaaltjes en bakken voor groenten, fruit, eieren en vlees, frisdrank- en zuivelflessen en blisterfolie voor groenten en fruit worden van bioplastic gemaakt. Tussen 2000 en 2008 is de wereldwijde consumptie van biologisch afbreekbaar plastic op basis van zetmeel, suiker en cellulose - tot nu toe de drie belangrijkste grondstoffen - met 600% gestegen. Toch vormt bioplastic nog steeds maar een klein onderdeel van de totale kunststoffenmarkt.

Kosteneffectief binnen de gezondheidszorg

Behalve voor cellulose zijn de meeste technologieën voor bioplastic relatief nieuw en kunnen ze wat kosten betreft niet concurreren met fossiele kunststoffen. Maar in sommige toepassingen heeft bioplastic zijn waarde al dubbel en dwars bewezen. Medische implantaten gemaakt van biologisch afbreekbaar plastic kunnen bijvoorbeeld in het lichaam van de patiënt oplossen, zodat ze maar één operatie nodig hebben.

Bioplastic – een duurzaam alternatief

image description

Bioplastic is een van de reële opties om duurzamer met het milieu om te gaan. De markt voor bioplastic is duidelijk aan het groeien, en door bijvoorbeeld bioplastic te mengen met andere plasticsoorten kunnen we op korte termijn de kosten verlagen en de prestaties verbeteren. Op de langere termijn zijn investeringen nodig van grote spelers op de kunststoffenmarkt, zodat we aan de middelen en kennis kunnen komen om een groter marktaandeel te veroveren. Ook moet de overheid infrastructuur ontwikkelen voor de recycling van bioplastic en voorlichting geven over het belang van recycling. Als het ons lukt om meer energie uit hernieuwbare bronnen te halen, grondstoffen duurzaam te produceren en zo veel mogelijk eindproducten te recyclen, gaat bioplastic vast en zeker een duurzame toekomst tegemoet.

Referentielijst

NA.