Ook voor een geschaaf de knie heb je een beetle plastic nodig.
Plastic is één van de meest onderzochte en gereguleerde materialen ter wereld.
Soms is het veiliger om de verpakking te eten, dan de inhoud.

Is plastic goed of slecht voor ons?

  • 4653
  • 29
  • 3.8
image description

Het dagelijks leven zonder kunststoffen, je kunt het je nauwelijks meer voorstellen. Dit veel gebruikte en toegepaste materiaal maakt deel uit van bijna alles wat we dagelijks aanraken en gebruiken. Sommige soorten plastic hebben een slechte naam opgebouwd en steeds vaker is de vraag hoe veilig deze producten eigenlijk zijn voor onze gezondheid. Kunnen plastic verpakkingen bijvoorbeeld ons voedsel beïnvloeden? Kan het veilig in een magnetron worden gebruikt? Is het veilig om plastic waterflessen in te vriezen? Kunnen baby’s via plastic babyflesjes schadelijke chemische stoffen binnenkrijgen? Het is natuurlijk zo dat plastic over het algemeen veilig is als het voor het beoogde doel wordt gebruikt. Laten we een aantal feiten over kunststof eens beter bekijken.

Strenge wetgeving

Veel soorten kunststof bevatten tegenwoordig chemicaliën en toevoegingen die de eigenschappen van het product verbeteren. Deze additieven zijn echter alleen toegestaan als ze aan zeer strenge richtlijnen voldoen. Stel dat een chemicaliënfabrikant ergens op de wereld een nieuwe chemische stof op de Europese markt wil uitbrengen; opzichzelfstaand, als deel van een samenstelling of verwerkt in een plastic product, dan moet deze fabrikant een REACH-dossier opstellen en dit indienen bij het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen ECHA. REACH beschrijft de door de Europese Gemeenschap opgestelde regels en wetgevingen voor chemische stoffen en de veilige toepassing ervan (EG 1907/2006) De afkorting REACH staat voor Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances. Voordat een plastic product op de Europese markt wordt toegelaten, moet het dus aan deze strenge REACH-wetgeving voldoen. Volgens deze wetgeving moeten ook de toegepaste chemicaliën worden vervangen door milieuvriendelijkere alternatieven, zodra die op de markt komen. Zo beschermt REACH onze gezondheid en het milieu.

Nog strengere wetgeving voor voedseltoepassingen

image description

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) is in 2002 opgericht om via risico-evaluaties het toxicologisch dossier te beoordelen van alle stoffen die in voedsel en voedselverpakkingen worden gebruikt. Dit geldt trouwens niet alleen voor het plastic, maar ook voor alle voedselingrediënten. Alle plastic producten in voedseltoepassingen moeten aan de strengste EFSA-normen voldoen. De taak van de EFSA is verbetering van de voedselveiligheid en het beschermen van de consument. Daarnaast verstrekt de EFSA onafhankelijk advies op basis van de laatste wetenschappelijke informatie en kennis. Ook de kunststoffenindustrie zelf geeft voorlichting over de eigenschappen van plastic en de veilige toepassing ervan.

Veilige drinkwatervoorziening dankzij plastic

Plastic speelt een grote rol bij het transport en de distributie van ons drinkwater. Voor alle waterleidingen, fittingen en andere onderdelen gelden strenge wetten en regels. Alles dient door onafhankelijke instanties en onderzoeksinstituten, zoals KIWA in Nederland, TZW en HY in Duitsland, en IPL en CARSO in Frankrijk voorzien te worden van een keurmerk.

Plastic is veilig als we er goed mee omgaan

image description

TPlastic en alle daarin verwerkte stoffen behoren tot de meest geteste en gereguleerde producten van Europa. Dankzij de strenge regels van REACH, EFSA en de wetgeving op het gebied van gezondheid, milieu en de bouw blijven de risico’s voor onze gezondheid tot een minimum beperkt. We moeten echter blijven investeren in onderzoek en nog strengere wetgeving en de consument voorlichten over de resultaten en alternatieven. Plastic wordt altijd met een specifiek doel voor ogen ontwikkeld en mag nooit worden gebruikt in toepassingen waarvoor de geschiktheid niet is vastgesteld. Het spreekt misschien voor zich, maar met plastic moet je niet experimenteren. Lees altijd op het product zelf hoe je het veilig kunt gebruiken en weggooien.

En vervolgens kan je genieten van de vele voordelen van plastic!

Laten we één ding niet vergeten: plastic kan levens redden!

Onze huidige gezondheidszorg zou niet bestaan zonder alle plastic medische toepassingen. Denk bijvoorbeeld aan wegwerpspuiten, intraveneuze bloedzakken en hartkleppen. Plastic verpakkingen zijn bij uitstek geschikt voor medische toepassingen dankzij hun uitstekende beschermende eigenschappen, lage gewicht, lage kosten, duurzaamheid, transparantie en bruikbaarheid in combinatie met andere materialen. Bovendien wordt het gebruik van kunststoffen streng gereguleerd door de Europese richtlijnen en de Europese Registratieautoriteit (EMA). Plastic heeft de gezondheidszorg toegankelijker gemaakt voor iedereen, waar ook ter wereld.

We sluiten dit artikel af met een mooi voorbeeld van hoe plastic letterlijk een leven heeft gered. Op 9 juni 2011 heeft een hartpatiënt in Engeland een kunsthart gekregen van kunststof. Deze overbrugging naar een harttransplantatie houdt de patiënt tijdelijk in leven tot dat er een passend donorhart beschikbaar is. Deze succesvolle techniek gaat in de toekomst ongetwijfeld meer levens redden als meer en meer mensen op de wereld deze operatie zullen ondergaan.

Referentielijst

NA.